Historie

Dopravoprojekt působí v Ostravě již od roku 1964. Během této doby se mění části názvu společnosti, vlastníci společnosti i název náměstí na kterém společnost sídlí. Od svého počátku do dneška je náplň práce více méně totožná, ale razantně se mění technika zpracování - od rýsovacích prken a logaritmických pravítek po grafické 3D stanice a statické výpočtové programy. Důležitým milníkem se z pohledu firmy jeví rok 1991 kdy se ostravský dopravoprojekt zcela osamostatnil a začal se rozvíjet do dnešní podoby.