ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

 Celkem 74 zaměstnanců vč. společníků - v těchto profesích:
- specialisté silničních staveb 
- specialisté mosty a statika 
- specialisté inženýrské sítě 
- inženýrská činnost
- TDI, BOZP
- životní prostředí 
- ekonomika 
- administrativa, planografie, ISO

 

UDĚLENÉ AUTORIZACE

 Česko 
- Dopravní stavby 
- Mosty a inženýrské konstrukce 
- Statika a dynamika staveb 
- Vodohospodářské stavby 
- Technika prostředí staveb

- Posuzování vlivů na životní prostředí
- Pozemní stavby

Slovensko
- A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
- I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb

Polsko 
- Dopravní stavby 
- Mosty a inženýrské konstrukce  

 


VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

předseda představenstva 

Ing. Martin Vilč / ředitel společnosti

členové představenstva

Ing. Kamil Škrobánek / obchodní ředitel

Ing. Martina Papeschová / výrobní ředitelka

Ing. Zdeněk Legerský / finanční ředitel

------------------- 

Ing. Karel Špaček / vedoucí střediska Moravské Budějovice

Ing. Filip Struhár / vedoucí střediska Zlín