Školící středisko

V roce 2011 byl za přispění prostředků z EU zrekonstruován suterén budovy a vybudováno Školicí středisko. Tuto investici společnost využívá k zvýšení kvalifikace vlastních zaměstnanců a poskytuje ji i pro školení externích odborníků příbuzných oborů. Středisko je na ploše 172 m2 v 1. PP budovy a má kapacitu 54 osob. Školicí středisko je vybaveno prezentační a audiovizuální technikou.