Ocenění

Některé stavby, jejichž projektovou dokumentaci zpracovala firma Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o., získaly různá ocenění: