III/04720 – Přerov, Most u elektrárny

Investor: Olomoucký kraj
Dodavatel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
Realizace stavby: 2005 - 2007
Zpracované stupně PD: DSP 2003, RDS 2005-6

Silnice III/04720 je jednou z páteřních komunikací v Přerově propojující směry Lipník nad Bečvou – Zlín. Předmětem stavby bylo rozšíření komunikace včetně přemostění řeky Bečvy na čtyřpruhové uspořádání včetně úpravy křižujících nábřežních komunikací a dotčených inženýrských sítí.  Součástí stavby byla rekonstrukce stávajícího mostu včetně jeho vyzvednutí nad rozlivovou hladinu řeky Bečvy a výstavba nového souběžného mostu. Oba mosty mají 5 polí a celkovou délku přemostění  89,1m. Na konstrukci nového mostu je umístěn kolektor pro inženýrské sítě a protihluková stěna.

Galerie