Dálnice D47, stavba 4708,2 Ostrava Rudná – Hrušov – MÚK Rudná

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodavatel: ODS Dopravní stavby Ostrava a.s.
Realizace stavby: 2004
Zpracované stupně PD: DÚR  1996, DSP 2001, RDS 2003-5

 

Křižovatka s ulicí Rudnou je mimoúrovňová okružní křižovatka s pěti rameny. Délka dvoupruhového okruhu je cca 1,25 km. Součástí křižovatky je pět mostních objektů, řada přeložek inženýrských sítí a výstavba rozsáhlých protihlukových clon. Stavba přechází nad železniční tratí a  rybníkem.

Galerie