Propojení silnic I/11 a I/56, spojka S1 v Opavě

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodavatel: Sdružení firem
SKANSKA DS a.s. -  BÖGL a KRÝSL k.s.
Realizace stavby: 2008 - 2010
Zpracované stupně PD: Studie 2001, DÚR 2003, DSP 2004, RDS 2008-9

Spojka S1 je nové propojení silnic I/11 a I/56 v Opavě. Jedná se o první (východní) část obchvatu města Opavy. Stavba začíná na silnici I/11 v okružní křižovatce u hypermarketu Globus, vede východně od zástavby města Opavy a je ukončena v navrhované velké okružní křižovatce na rozhraní Kateřinek a Malých Hoštic (tzv. kateřinský dopravní uzel). Spojka S1 je navržena v kategorii S 11,5/80 v celkové délce 1,75 km. Součásti stavby je pět mostních objektů, z nichž nejdelší je 280 m dlouhá estakáda přes řeku Opavu. Technická náročnost stavby je zvýšena jejím umístěním v záplavovém území řeky Opavy a v ochranném pásmu jímacího území vodního zdroje Velké Hoštice.

Galerie