Revitalizace obvodové komunikace MPZ Místek

Investor: Statutární město Frýdek - Místek
Dodavatel: ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s. 
Realizace stavby: 2009
Zpracované stupně PD: DSP 2008, RDS 2009

Ulice 8.pěšího pluku ve Frýdku – Místku byla přebudována z klasické čtyřpruhové komunikace na komunikaci typu městského bulváru s výrazným podílem parkovacích míst, pěších ploch a městské zeleně. Vozovka šířky 5,5 m pro každý směr dopravy je oboustranně lemována kolmými parkovacími stáními a pěšími trasami. Délka úpravy je cca 450 m a bylo vybudováno 274 parkovacích míst. Součástí stavby byly dále zálivy zastávek městské hromadné dopravy, veřejné osvětlení a potřebné přeložky dotčených inženýrských sítí.

Galerie