Silnice I/47 Severní spoj, I.stavba

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodavatel: ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s. 
Realizace stavby: 2006 - 2008
Zpracované stupně PD: Studie 1993,  DSP 2004, RDS 2006-7

Komunikace Severní spoj je součástí dopravního systému města Ostravy.  Jedná se o nové komunikační propojení ulic Martinovské s ulicí Mariánskohorskou, které umožní odlehčení přetížené ulice Opavské (sil. II/479) ve směru ze západní části Ostravy do centra města. Trasa Severního spoje kříží dálnici D47 mimoúrovňovou křižovatkou a tím zároveň plní funkci dálničního přivaděče. Celá stavba byla rozčleněna na dva samostatné úseky. Do 1. stavby byl zařazen úsek od rozhraní MÚK dálnice D47 v km 2,53011, který byl stanoven jako rozhraní staveb před začátkem mostu přes Odru do napojení na MÚK Mariánskohorská v km 3,69726. Tento úsek zahrnuje přemostění řeky Odry a hlavní železniční trati  Přerov – Bohumín. Další dva mostní objekty jsou součástí MÚK napojení na ulici Mariánskohorskou.

Galerie