I/59 – Most přes Olši v Karviné

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Dodavatel:  FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
 Realizace stavby:  2010 - 2011
Zpracované stupně PD: DSP 2010, RDS 2011

Most přes Olši se nachází na spojnici města Karviné s Ostravou. Předmětem stavby bylo řešení havarijního stavu stávajícího mostu po povodni v roce 2010.
Poškozený čtyřpolový most s pilíři v toku řeky byl zdemolován a nahrazen novým ocelobetonovým obloukovým mostem o třech polích rozpětí 24,5m + 67,25m + 26,6m s délkou přemostění 115,65m. Na konstrukci mostu je umístěn chodník s cyklostezkou a nově i horkovod. Technologie výstavby byla uzpůsobena tak, aby byl co nejdéle zachován provoz na původním mostě – demolice probíhala po třetinách šířky mostu.

Galerie