Most ev.č.4491-1 v obci Dlouhá Loučka

Investor: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
 Dodavatel: MODOS spol.s r.o.
 Realizace stavby: 2012 - 2013
Zpracované stupně PD: DSP+PDPS  2012, RDS 2013

Most přes Oslavu se nachází v obci Dlouhá Loučka. Jedná se o Svatojánský most (kamenný, klenbový most pravděpodobně z roku 1712), který je zapsán v ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na nátočné straně, na předsunutém ledolamu mimo profil mostu, se nachází socha sv. Jana Nepomuckého, která je rovněž nemovitou kulturní památkou.
Z důvodu havarijního stavebního stavu byl most pro veřejnou dopravu uzavřen. Navržená oprava mostu respektuje požadavky Národního památkového ústavu a Povodí Moravy na zachování historické hodnoty mostu a zachování stávající průtočnosti mostu. Na mostu se realizuje zklidnění dopravy na jednopruhový obousměrný provoz se zatížením do 3,5t. Šířka mezi obrubami 3,25m a chodník šířky 1,00m.

Galerie