PŘELOŽKA SILNICE II/461 V OPAVĚ - JIŽNÍ OBCHVAT

Investor: Moravskoslezský kraj
 Dodavatel: ...
 Realizace stavby: 2012 - 2013
Zpracované stupně PD: studie, DÚR, DSP, RDS

Projektová dokumentace řešila stavbu silnice II/461 v kategorii S 9,5/80. Celková délka trasy je cca 4,1 km. Součástí stavby byly dvě okružní křižovatky, most přes řeku Moravici o délce přemostění 70,40 m a železobetonová přímo pojížděná vana délky 185 m pod tratí ČD. Dále byly součástí projektu přeložky navazujících komunikací, přeložky dotčených inženýrských sítí a projekt vegetačních úprav.

Galerie