Silnice II/480 – stavební úpravy – rekonstrukce mostu ev.č. 480-002, Kopřivnice – Vlčovice – I.etapa

Investor: Správa silnic Moravskoslezského kraje, přísp. organizace
 Dodavatel: ...
 Realizace stavby: 2012
Zpracované stupně PD: DÚR, DSP, DZS, RDS

Silnice II/480 propojuje silnici I/58 z obce Lubina se silnicí II/483 ve Veřovicích přes město Kopřivnice. Stávající silnice kříží ulici Dělnickou, Nádražní a trať ČD křižovatkou ve tvaru polovičního čtyřlístku. Předmětem projektové dokumentace byla rekonstrukce silnice II/480 a mostu ev. č. 480-002.
Pro zajištění přístupu bylo potřeba doplnit stávající křižovatku o rampu napojující silnici II/480 na ulici Dělnickou ve směru ze silnice I/58 od obce Lubina.

Galerie