Silnice I/48 Frýdek - Místek

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Dodavatel: ...
 Realizace stavby: 20125 - 2013
Zpracované stupně PD: DSP, DZS, RDS

Jedná se o mimoúrovňové křížení silnice I/48 s místní komunikací a tratí ČD. Na mostě se nacházejí odbočovací a připojovací rampy, napojující mimoúrovňově systém místních komunikací na silnici I/48.

Galerie