DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.

1964-2024
60 let
DOPRAVOPROJEKTU v Ostravě

Dopravní stavby.

Vodohospodářské stavby.

inženýrská činnost.

ekologické posudky.

DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.

Jsme projekční, inženýrská a konzultační firma, se specializací a zkušenostmi při výstavbě a rekonstrukcích dálniční a silniční sítě, v projektování dopravní sítě měst, v řešení problematiky v oboru dopravního inženýrství a vodohospodářských staveb.

REFERENCE

Dopravní stavby.

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY.

Ekologické posudky.

Inženýrská činnost.

SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ

Činnost technického dozoru

Architektonická a projekční kancelář

Poskytování geologických služeb a ekologického poradenství

KOMPLEXNÍ REALIZACE A VÝSTAVBA NA KLÍČ

Všechny projekty jsou řešeny komplexně, tj. včetně doprovodných investic, vyvolaných přeložek podzemních i nadzemních inženýrských sítí, dopravních zařízení a staveb pro ochranu životního prostředí. Specialisté zajišťují rovněž projekty plynofikací obcí, jejich zásobení pitnou vodou, kanalizační sítě, skládky a sanace území, projekty sdělovacích vedení a silnoproudu. Firma rovněž zajišťuje výkon inženýrské činnosti, technického dozoru investora a autorského dozoru na stavbách, včetně zajištění výstavby na klíč.

NAŠE FIRMA V ČÍSLECH

Již od roku 1964

Více než 70 zaměsntanců

300 projektů ročně

KONTAKTY

Středisko Zlín

K majáku 5001
760 01 Zlín

Středisko Brno

Slavíčkova 827/1a
638 00 Brno

Středisko Žilina

Rosinská cesta 8
010 08 Žilina, Slovensko