DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.

Infrastruktura drogowa.

Infrastruktura gospodarki wodnej.

Działalność inżynieryjna.

Opinie ekologiczne.

DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.

Firma projektowa, inżynieryjna i konsultingowa specjalizująca się i mająca doświadczenia w zakresie budowy i rekonstrukcji sieci autostradowej i drogowej, projektowania sieci komunikacyjnej miast, a także rozwiązywania problemów w ramach inżynierii ruchu drogowego i inżynierii gospodarki wodnej.

REFERENCJE

Infrastruktura drogowa.

Infrastruktura gospodarki wodnej.

Opinie ekologiczne.

Działalność inżynieryjna.

SPÓŁKI NALEŻĄCE DO GRUPY

Nadzór techniczny

Biuro architektoniczne i projektowe

Świadczenie usług geologicznych i doradztwa ekologicznego

KOMPLEKSOWA REALIZACJA I BUDOWA POD KLUCZ

Wszystkie projekty rozpatrywane są kompleksowo, łącznie z inwestycjami towarzyszącymi, zmianą przebiegu podziemnych i nadziemnych sieci inżynieryjnych, obiektami infrastruktury drogowej oraz obiektami ochrony środowiska naturalnego. Fachowcy realizują także projekty rozmieszczenia sieci gazu ziemnego w gminach, dostawy wody pitnej do gmin, sieci kanalizacyjnej, tworzenia wysypisk śmieci oraz sanacji terenu, a także projekty sieci komunikacyjnej i sieci wysokiego napięcia. Firma zapewnia także działalność inżynieryjną, nadzór techniczny inwestora oraz nadzór autorski na placu budowy, łącznie z budową pod klucz.