DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.

1964-2024
60 let
DOPRAVOPROJEKTU v Ostravě

I/57 Linhartovy

Investor Zpracovávané stupně PD ŘSD ČR, správa Ostrava DSP, VD – ZDS