DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.

1964-2024
60 let
DOPRAVOPROJEKTU v Ostravě

I/ Linhartovy – pilotní projekt BIM57

Hlavní software pro modelování: Civil 3D Tento projekt byl vybrán do programu pilotních BIM projektů. Na začátku zakázky bylo nutné vypracovat BEP a nastudovat podklady pro tvorbu modelů. Podklady zahrnovaly především metodické dokumenty a datový standard od SFDI. Nejdůležitější částí bylo zpracovat každý stavební objekt do podoby 3D informačního modelu. Součástí zadání bylo zřízení a […]