DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.

1964-2024
60 let
DOPRAVOPROJEKTU v Ostravě

(ŘSD ČR, Správa Olomouc) – ve sdružení 250 smluv