DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.

1964-2024
60 let
DOPRAVOPROJEKTU v Ostravě

Investor

Zpracovávané stupně PD

Statutární město Havířov


Stavba řeší rozšíření stávající oddílné splaškové kanalizační sítě města Havířov ve třech lokalitách – U Jelena, Modřínová a Petřvaldská. Celkem jde o 3,07 km kanalizace DN250 s připojením cca 288 EO. Součástí stavby je rekonstrukce vybraných místních komunikací.