DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.

1964-2024
60 let
DOPRAVOPROJEKTU v Ostravě

Investor

Zpracovávané stupně PD

Správa silnic Moravskoslezského kraje

DUR, DSP, RDS

Z důvodu rozšíření mostů, navazujících komunikací a jejích násypů by došlo k výraznému zvýšení krytí vodovodního přivaděče DN500 LT (OVAK) do městské části Ostrava – Zábřeh a jeho kolizi s novou opěrnou zdí. Z tohoto důvodu byla navržena stranová a výšková přeložka vodovodního přivaděče v délce 75,6 m z tvárné litiny a navazujícího vodovodu DN150 v délce 62,9 m z PE potrubí. Realizaci komplikovalo zjištění výrazně jiné polohy stávajícího přivaděče a velké množství křižujících a souběžných inženýrských sítí, některé i bez zjištěného správce.