DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.

1964-2024
60 let
DOPRAVOPROJEKTU v Ostravě

Investor

Zpracovávané stupně PD

Ředitelství silnic a dálnic ČR

RDS, DSPS

Objekty řeší přeložky hlavních zásobovacích řadů města Třinec a jeho okolí, které jsou dotčeny výstavbou sil. I/11. Přeložky jsou navrženy v délkách 184 až 280 m z hrdlového potrubí z tvárné litiny. Vodovody DN400 a DN600 jsou pod novou komunikací I/11 převedeny pomocí ŽB kolektoru délky 57m, ostatní vodovody jsou uloženy v chráničkách.