DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s.

1964-2024
60 let
DOPRAVOPROJEKTU v Ostravě

Investor

Zpracovávané stupně PD

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DSP, RDS

V rámci stavby Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava byly v řešeny přeložky tří vodovodních přivaděčů Ostravského oblastního vodovodu – DN1200 v délce 539 m, DN 1000 v délce 706 m a DN900 v délce 781 m s novým odkalovacím potrubím DN250 v délce 605 m. Přeložky jsou provedeny z hrdlového potrubí z tvárné litiny se zámkovými spoji a zvýšenou ochranou. Pod novou komunikací I/11 jsou vodovody DN1000 a 1200 převedeny v ŽB kolektoru.